Wat is Tera Mai

Tera Mai is een esotherische school van het denken waar universele initiaties betrokken worden in de heling.

Kathleen Ann Milner is houdster van het Tera Mai handelsmerk. Ze deelt dit handelsmerk openlijk en vrijwillig met alle zuiver afgestemde Tera Mai  ingewijdenen, die de Buddha’s Tera Mai normen aanhouden. De grote meerderheid van deze Tera Mai ingewijdenen zijn studenten van Tera Mai leraren, die Kathleen nog nooit heeft ontmoet.

Buddha’s Tera Mai normen hebben alleen betrekking op initiaties. Dit verzekert de kwaliteit, zuiverheid en kracht van de helende energie van de Bron naar de ingewijdene. Het is de verantwoordelijkheid van de Tera Mai ingewijdenen om moreel en een voorbeeld te zijn. Tera Mai ingewijdenen integreren de helende energieën en psychisch vermogen, welke zij ontvangen bij Tera Mai initiaties, in hun eigen behandelingen. Deze therapieën bevatten massage therapie, acupunctuur, fysiotherapie, chiropractie, etc. Verpleegkundigen, dokters en ook zakenlui passen helende energie en psychische vermogens, die ze ontvangen bij Tera Mai initiaties, toe in hun werk. Anderen initiëren en leren studenten Ter Mai als een deel van hun eigen praktijk.

Tera-Mai™ Seichem is inclusief: Golden Reiki – het aarde element, Sophie El – het water element, Angelic Light – lucht element en Sakara dat het vuur element vertegenwoordigt.

De vier elementen zijn essentieel voor ons bestaan en elk element heeft zijn eigen funktiekracht. Een Seichem inwijding brengt je in balans met je aards en hemels bewustzijn. Het versterkt je verbinding met de bron van je ziel, gidsen en engelen.

 

Voor verder informatie:  www.kathleenmilner.com (Engelstalig)